Rüyada Abdest AlmakMalumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.Temizlik de imandandır. Rüyada abdest aldığını görmek, hayra, sevince, zormüşküllerin halline delâlet eder.Bu rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulur, günahkâr ise tevbe eder, iyilik tarafı artar,her türlü saadete nail olur.Abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selâmetin ve huzurun anahtarıdır.
İmam Nablusî buyuruyor ki:
- Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete,nimet üzerine nimete delâlet eder.
Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse,zayi ettiği şeyini bulur. Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüden halâs olur vegamdan kurtulur...
Sudan gayri bir şey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa alâmettir. Namaz içinabdest aldığını görmek, maneviyat ve kudsiyete delâlet eder.
Rüyada süt veya bal ile abdest aldığını görmek, din hususunda selâmete delâleteder.
Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata,berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emana delâlet eder...
Nablusî demiştir ki:
"- Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâtarafından nail olunacak himayeye delâlet eder."
Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan malkazanacağına delâlet eder.
Yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdinpençesinde kıvrandığını görmek, zevcesinden veya dostundan ayrılacağına delâleteder...
Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varisolacağına ve onun eşyasına mâlik bulunacağına delâlet eder. Tanıdığı bir kişininkendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise, gam ve kedere düşmekle tâbirolunur...