RÜYADA KERAMETVARİ BİR DURUM VEYA KERAMET GÖRMEKRÜYADA KERAMETVARİ BİR DURUM VEYA KERAMET GÖRMEK

Bir kimse rüyada başını Allahu Teâlâ'nın meshettiğini görse, bu rüya
keramete delâlet eder. Ve Rabbi o kulu kendisine yaklaştırır. Bir kimse, Allahu Teâlâ'nın bir beldeye, bir mekâna veya yüksek bir yere indiğini görse, bu rüya o beldenin

RÜYADA ALLAH YOLUNDA NÖBET TUTMAK TABİRİRÜYADA ALLAH YOLUNDA NÖBET TUTMAK TABİRİ


Rüyada, Allah yolunda nöbet tuttuğunu görmek, taat ve ibâdete devama ve Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, Resûl-i Ekrem'in sünnetine uymaya ve Hak'tan korkmaya delâlet eder.
Bir kimse rüyada cihada çıktığını veya nöbet beklediğini görse,

RÜYADA ALLAH U TEALAYI BİLMEK TABİRİRÜYADA ALLAH U TEALAYI BİLMEK TABİRİ


Allah Teâlâ mağfiretinin termemiz suyu ile hatalarımızı temizlesin. O dilemedikçe bir şey olmaz. Gönül aynasına onun kerem güneşi vurmadıkça da devlet ele geçmez. O, öyle bir kudrete ve azamete sahiptir ki, onun kudret ve azameti karşısında akıllar hayretinden yerlere döşenir.

O birdir ve tektir. O'nun eşi, benzeri ve misli olma ihtimali yoktur. O'nu azamet ve
celâliyle keyfiyetsiz, benzersiz ve misilsiz olarak görmek, hayra delâlet eder. Böyle bir
rüyaya mazhar olan kimse dünyada

RÜYADA ACEMİCE DAVRANMAK FARKLI DAVRANMAK TABİRİRÜYADA ACEMİCE DAVRANMAK FARKLI DAVRANMAK TABİRİ


Rüyada acemice işler yaptığını görmek ve bir meseleyi bozmak, hayatta
muvaffak olmamakla tâbir olunur.

RÜYADA ACELECİ DAVRANMAK ACELECİ OLMAK ACELE OLMAK TABİRİ

RÜYADA ACELECİ DAVRANMAK ACELECİ OLMAK ACELE OLMAK TABİRİ

Acele işler şeytandandır. Rüyada acelecilik ettiğini görmek iyiye
işaret değildir. Acele ile iş yaptığını görmek de, pişmanlığa delâlettir.
Bazıları demişlerdir ki:

Reklam Alanı / Hadi sizde Reklam verin Hitiniz artsın !Değerli Arkadaşlar Bizi tercih ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz.


(AYLIK SADECE  10 TL YE REKLAM VERİN DOĞAL HİTİNİZ ARTSIN)


Reklam Verme Kriterleri:
  1. Banner veya nasıl bir şekilde reklam görseli hazırlıyorsanız 300*250 biçiminde olmalıdır.
  2. Ödemeleriniz aylık olarak alınacak ve Ana sayfada talep ettiğiniz tarafta gösterilecektir.
  3. Taleplerinizi ise roqpro_anketim@hotmail.com a iletebilirsiniz.
  4. Bize başvuruda bulunduğunuzda siteniz 1 gün için değerlendireye alınacaktır.
  5. Adult (cinsel) içerikli reklam talepleri kabul edilmeyecektir.
  6. Kabul edilen başvurulara dediğimiz gibi 1 günün sonunda e-mailine dönüş yapılacaktır.
  7. Ödemeler aylık olarak banka hesabına havale ile olacaktır.

Roqpro ailesi teşekkürlerini Sunar !

Rüyada Usta Görmek
USTA VE MİMAR: Rüyada usta ve mimar görmek, halkın arasını meşru bir yolla bulan bir adama delâlet eder.

Rüyada mimarı yaptığı iş karşılığı para almıyor görmek, fazilet sahibi bir kimseye
delâlet eder. Bazı kere de usta ve mimar, şair ve ömrü uzun kimseye alâmettir.

Rüyada bina yıkan bir mimarı görmek, ahdini bozan ve yalan söz eden kimseye
delâlet eder. Bazan da mimar görmek, ülfet ve muhabbete ve yardımlaşmaya delâlet eder.

Yine rüyada usta ve mimar görmek, müşkül işlerin kolayca halledileceğine işarettir.
Çünkü ustalar işlerini bilerek yaparlar.

Rüyada Peygamber Görmek nasıl tabir edilir ? Nasıl yorumlanır ? Tıklayın Öğrenin !

Rüyada İbrahim (as)'ı Görmek
* İBRAHİM (A.S.): Bilindiği gibi İbrahim (a.s) Peygamberlerin büyüklerindendir ve Cenâb-ı Hakk'ın dostudur. O güzide zâtı rüyada görmek hayır, bereket, ibadet,
kemâl, rızık, ikram ve salih nesile delâlet eder. Çünkü Resûl-i Ekrem efendimiz
İbrahim (a.s)'ın neslindendir.

Yine onu rüyada görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten menetmeye, ilme, hidâyete,Allah'a ibadet uğrunda aile ve akrabasından hicrete delâlet eder.

Bazı kere de onu görmek, şefkatli babaya işarettir. Çünkü o, İslâmın babasıdır.
Ümmeti Muhammed'i "Müslüman" ismiyle isimlendiren de o şanlı Nebidir.

Rüyada kendisini Hazret-i İbrahim'in çağırdığını ve Ona doğru "Lebbeyk" diyerek
gittiğini görmek, manevî derecenin yüksekliğine ve salâha delâlet eder.

Bazı kere de rüyada İbrahim (a. s) 'i görmek, Allah için sevgi ve muhabbete delâlet
eder. Çünkü o, Rabbinin rızası için biricik oğlunu kurban edecekti..

Rüyada Hazret-i İbrahim'in kendi azalarından birini tuttuğunu gören kimse eğer o âza hastalıklı ise, hastalıktan şifa bulacağına işarettir.

Yine rüyada İbrahim (a.s)'i görmek, düşmana galip gelmeye, Mümine ve pâk bir
hanımla evlenmeye ve hayırlı, bereketli nesile delâlet eder. Onu görmek, hac ibadeti
ile de tâbir olunur.

Çok kere de onu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayır ve bereketin gelmesine, dünyada bolluk içinde geçinmeye ve hidâyete delâlet eder.

Rüyada Efendimiz (sav)'i görmek ! nasıl tabir edilir ? Tıklayın hemen öğrenin !