Rüyada Yılan Görmek


Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir.
Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir.
Cafer-i Sadık’a (RA) göre, rüyada yılan görmek on şekilde tabir olunur; Gizli düşmanlık, geçim, selamet, hükümet, emirlik, devlet, eş, evlat, ölüm ve sel demektir.
Rüyada yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karı: kocanın kavga etmesine işaret eder.
Rüyada yılan görmek, iş hayatınızda gayet zor meselelerle karşılaşarak bunları çözmek için bütün gücünüzü ortaya koymak zorunda kalacağınıza yorumlanır.
Vücudunun herhangi bir yerinden yılan çıktığını görmek aile fertlerinden birinin düşmanlığına yorumlanır.
Ağızdan yılan çıkması kötü söz söyleyerek bundan zarar görmeye işarettir.
Yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek kişinin vefat etmesine. Boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini görmek ecelinin yaklaşmasına işarettir.
Bir yılan öldürdüğünüzü görmek, size fenalık yapmak isteyen bazı kimselere karşı kesin bir zafer kazanacağınıza ve bir daha size yaklaşmaya cesaret edemeyeceklerine yorumlanır.
Yeşil yılan din düşmanına, etrafında yılanlar görmek yakınlarının düşmanlığına, onların sokamaması zarar verememelerine, yılandan korkmak düşman şerrinden emin olmaya, evde görülen yılan evdeki düşmana, hariçte görülen yılan dışarıdaki düşmana yorumlanır.
Yılan eti yediğinizi görmek, her giriştiğiniz işten kârla çıkacağınıza, zehirsiz ve zararsız bir yılan görmek, hiç ümit etmediğiniz bir yakınınızdan yok yere zehir gibi sözler işiteceğinize yorulur.
Yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören, düşman ile barışır.
Etrafında toplanmış birçok yılanlar görmek, akrabasının kendisine düşman olduklarına; bunların kendini soktuğunu görmek, onlardan zarar göreceğine; sokmaması, zararı dokunmayacağına delalet eder.
Rüyasında tırnaklı, pençeleri ve boynuzları olan yılan görmek, gayet şerli büyük bir düşmana işarettir. Bir yılandan korktuğunu gören, düşman şerrinden emin olur. Bir yılan görüp korkmadığı halde ondan kaçtığını gören, kederlenir.
Cabir’ül Mağribî’ye göre, rüyasında burnundan, memesinden cinsi organlarından yılan çıktığını görenin evladı kendisine düşman olur. Yılanın kulağından, göbeğinden veya ağzından çıktığını görmek, ev halkının rüyayı görene düşman olduklarına delalet eder.
Birbirleriyle kavga eden iki yılan görmek, kötü ruhlu bir kadının (erkeğin) ağına düşerek çok ıstıraplı günler yaşayacağınıza işarettir.
Bir yılanla uğraştığını gören, düşmanı ile kavga eder, kendini bir yılanın soktuğunu gören, düşmanından zarar görür.
Bir ev yılanı gören, düşman şerrinden uzak kalır. Bir yılanı kesip parçaladığını gören, düşmanından öcünü almış olur. Bir yılan beslediğini ve ondan korkmadığını gören, büyük bir mevkie ulaşır. Rüyada büyük bir yılan görmek, düşmana işarettir. Rüyasında ağzına bir yılan girdiğini gören, büyük bir ilim sahibi olur.
Ebu Sait El-Vaiz’e göre, karayılanı görmek mal edinmeye; su yılanı görmek, hatırı sayılan biriyle arkadaşlığa; ejderha görmek, kuvvetinin ve kudretinin artmasına delalet eder. Rüyasında bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını gören, sevinir; bir yere gökten bir yılan düştüğünü görmek, o yerin idarecisinin ölümüne işarettir.
Başının üzerinde yılan gören, hükümet makamlarınca itibarlı sayılır. Yılanlarla dolu bir yer görmek, Müslümanlara karşı düşmanlığa yorumlanır.
Bir başka rivayete göre de:
Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir. Bazen de, iri ve uzun yılan, aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir. Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve şerli komşuya işarettir. İri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail olur. Rüyada yılan, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur.
Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddetlisidir. Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır. Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanın tasallutuna işarettir.
Bir yılanın süzülerek size doğru yaklaştığını görmek, düşmanlarınızın sizi yere sermek için bir tuzak hazırlamakta olduklarına delalettir.
Yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir. Kendi evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan korkmadığını görse, o kimse kendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarını görür. Rüyada görülen su yılanları maldır.

Rüyada Gardiyan Görmek nedir? Nasıl yorumlanır? tıklayın !