Rüyada Altın Görmek


Rüyada Altın Görmek:

Altın görmek çoğunlukla kötüye yorumlanır ama rüyayı gören kiĢi rüyadaki altm sembollerini iyi değerlendirirse farklı neticeler ortaya çıkabilir.

ALTIN BOZDURMA: Üzüntüye.

ALTIN BĠLEZĠK: ġeref ve itibarın artmasına.

ALTIN YÜZÜK: Çevrenizdekilerle yaĢanacak kırgınlığa.

ALTIN ZĠNCĠR: Sizin bildiğiniz ve çevrenin duymasını istemediğiniz Ģeylerin açıklanıp sizin sıkıntı yağayacağınıza.

ALTIN SAYMAK: Kısa sürede ortaya çıkacak hastalığın sayılı günler içinde geçeceğine.
SAF KÜLÇE ALTIN: Sağlam güvenceye.

ALTIN SAAT: Yapacağınız iĢte çok dikkatli olmanız gerektiğine ve atacağınız imzanm önemini iyice kavramanız gerektiğine yorumlanır.

Diğer 'A' Harfi ile başlayan rüyalarınız için Tıklayın !