Rüyada İbrahim (as)'ı Görmek
* İBRAHİM (A.S.): Bilindiği gibi İbrahim (a.s) Peygamberlerin büyüklerindendir ve Cenâb-ı Hakk'ın dostudur. O güzide zâtı rüyada görmek hayır, bereket, ibadet,
kemâl, rızık, ikram ve salih nesile delâlet eder. Çünkü Resûl-i Ekrem efendimiz
İbrahim (a.s)'ın neslindendir.

Yine onu rüyada görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten menetmeye, ilme, hidâyete,Allah'a ibadet uğrunda aile ve akrabasından hicrete delâlet eder.

Bazı kere de onu görmek, şefkatli babaya işarettir. Çünkü o, İslâmın babasıdır.
Ümmeti Muhammed'i "Müslüman" ismiyle isimlendiren de o şanlı Nebidir.

Rüyada kendisini Hazret-i İbrahim'in çağırdığını ve Ona doğru "Lebbeyk" diyerek
gittiğini görmek, manevî derecenin yüksekliğine ve salâha delâlet eder.

Bazı kere de rüyada İbrahim (a. s) 'i görmek, Allah için sevgi ve muhabbete delâlet
eder. Çünkü o, Rabbinin rızası için biricik oğlunu kurban edecekti..

Rüyada Hazret-i İbrahim'in kendi azalarından birini tuttuğunu gören kimse eğer o âza hastalıklı ise, hastalıktan şifa bulacağına işarettir.

Yine rüyada İbrahim (a.s)'i görmek, düşmana galip gelmeye, Mümine ve pâk bir
hanımla evlenmeye ve hayırlı, bereketli nesile delâlet eder. Onu görmek, hac ibadeti
ile de tâbir olunur.

Çok kere de onu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayır ve bereketin gelmesine, dünyada bolluk içinde geçinmeye ve hidâyete delâlet eder.

Rüyada Efendimiz (sav)'i görmek ! nasıl tabir edilir ? Tıklayın hemen öğrenin !