Günlere Göre Rüya Tabirleri


1. gün: Ay başında yani ilk gün görülen rüyalar genel olarak sevinç ve hayırlı haberdir.
2. gün: İkinci günde görülen rüyalar ise üç gün sonra gelecek büyük sevinç haberine delalet edebilir.
3. gün: Üçüncü günde görülen rüyalar genel olarak iyi değildir. Bu gün görülen rüyalar için sadaka vermekte fayda vardır.
4. gün: Dördüncü günde görülen rüyalar genel olarak mala kavuşmaya ve nimete işaret edebilir.
5. gün: Beşinci gün görülen rüyalarda bir yolculuğa çıkılmasına ve nimet ve mal kazanmak için dileğe işaret edebilir.
6. gün: Altıncı gün görülen rüya genel olrak yolculuktur.
7. gün: Yedinci gün görülen rüyalar uyumsuzluk çekişme ve mücadeleye işaret edebilir.
8. gün: Sekizinci gün görülen rüyalar kaybettiğimiz bir eşyanın, malın bulunmasına delalet edebilir.
9. gün: Dokuzuncu gün görülen rüyalar direk sevince yorumlanır.
10. gün: Onuncu gün görülen rüyalar şenlik içinde sevince yorumlanır.
11. gün: Onbirinci gece görülen rüyalar ne şerre nede hayra yorumlanamaz.
12. gün: Onikinci gün görülen rüya mal, mülk, saadete delalet edebilir.
13. gün: Onüçüncü gün içinde yine üçüncü gün rüyaları gibi sadaka vermek gerekir ve iyi yorumlanmaz.
14. gün: Ondördüncü gün görülen rüyalar hayırlı haberlere ve sevinç yaşamaya tabir edilebilir.
15. gün: Onbeşinci gün yine aynı şekilde hayırlı haberler vesilesiyle sevinmeye yorumlanabilir.
16. gün: Onaltıncı gün gürlen rüyalarda, dost yada yakın arkadaşlardan bir vefat haberi almaya ve bu vesile ile keder ve üzüntüye tabir edilebilir.
17. gün: Bu gün yani Onyedinci gün görülen rüyalar çok iyidir, saadet bulmaya , istirahate bolca mal ve nimet bulmaya tabir edilebilir.
18. gün: Onsekizinci güngörülen rüyada gelecek bir müjde ile sevinmeye tabir edilebilir.
19. gün: Ondukuzuncu gün görülen rüyaların iyi rüyalar olmadığı tabir edilir.
20. gün: Yirminci gün  görülen bir rüya büyük bir adamla dostluk kurmaya tabir edilebilir.
21. gün: Yirmibirinci gün görülen rüya şerefli olmaya ve vakara işaret edebilir.
22. gün: Yirmiikinci gün görülen rüyalar direk sevince tabir edilir.
23. gün: Yirmiüçüncü gün görülen rüyalar ızdırap duymaya, korku yaşamaya ve sakınmaya tabir edilebilir.
24. gün: Yirmidördüncü gün görülen rüyalar ise kınamaya yada ayıplamaya delalet edebilir.
25. gün: Yirmibeşinci gün görülen rüyalar genel olarak büyük sevinç yaşamaya tabir edilir.
26. gün: Yirmialtıncı gün görülen rüya kudsiyete tabir edilir.
27. gün: Bu gece yani yirmiyedinci gece görülen rüya bitmeyecek sevince yorumlanır.
28. gün: Yirmisekizinci gün görülen rüya yine müjde ve sevince yorumlanır.
29. gün: Yirmidokuzuncu gece görülen rüyalardan sakınmak ve ve tevbe etmek gerekir şeklinde yorumlanmıştır.
30. gün: Otuzuncu gün bir insan gördüğü rüyada erkek yada kadın farketmeden birini görerek sevinmeye tabir edilir.