Mekana Göre Delalet Eden Rüyalar


Yine başlangıç olarak şunu söyleyebiliriz , bahse konu rüya şekli rüyayı görenin kendi nefsi ve gördüğü mekana göre delalet eder yada başka şekliyle mekanın delaletiyle sahih olur. Örneğin bir kişi rüya görürken kendini mescidde tanbur çalarken gördü ise o kimsenin Allah a döneceği, fuhşiyat ve hertürlü kötülüklerden tevbe eder ve allah c.c nu zikreder denmiştir.
Yine başka şekilde bir örnek vermemiz gerekirse bir insan kendini rüya görürken hamamda görse ve kendini kuran okurken görse bu kimsede kendini fuhuş içinde bulabilir, kötü davranışlar ve işler yapmakta ilerler. Çünkü hamam gibi mekanlar şeytanların kol gezdiği ve avret yerlerimizin açıldığı mekanlardır. Bu tarz yerlere melekler girmezler ve bu yüzdende bu tarz yerlerde kuran okunması hayra delalet etmez.
Mescitler ise tam tersine şeytanların girmedikleri mekanlardır. bu yüzden rüyaların görüldüğü mekanlar rüyaların delaletine önemli etki eder yani mekan da rüya yorumlanırken çok önemli bir unsurdur.
Bir insan cünüp iken yada bayanlar için adet halindeyken de sahih ve sadık rüya görebilir. Yine aynı şekilde inançsız birininde rüyası da gerçek çıkabilir. Hz Yusuf A.S nin tabir ettiği mısır kralının gördüğü rüya buna örnek olarak verilebilir.
Yine aynı şekilde çocukların rüyalarıda doğru çıkabilir. Bu konuda Hz Yusuf ' un gördüğü rüya ayette şu şekilde anlatılır.'' hani bir zaman Yusuf, babasına '' babacığım demişti, ben rüyamda onbir yıldız, güneşi ve ayı gördüm, bunların bana secde ettiğini gördüm demişti'' Hz Yusuf, bu bahse konu rüyayı gördüğünde kendisi yedi yaşında bir çocuktu, gördüğü rüya ise sahih ve vaki olmuştu.
rüyaların en sahih olanları seher vakti yani sabaha karşı olan rüyalarıdır. Peygamber efendimizin rüyaların en doğrusu seher vakti görülen rüyalardır buyurmuştur. Gündüz görülen rüyalarda en doğru olan rüyalardandır. Hz Caferi Sadık şöyle demiştir, rüyanın en doğru olanı öğle vaktinde görülen rüyadır demiştir.Yine Hz Cabir in rivayetiyle peygamber efendimizin şöyle söylediğini buyumuşlardır'' Rüyanın en gerçeği gündüz görülendir, zira Allah c.c vaktini vahiy ile bana tahsis etti '' buyurmuştur.
Bir başka tabir bilgisinide şu şekilde verebiliriz.  Aynı kişi tarafında farkı bir zamanda fakat aynı şekilde görülen rüya nın tabiri farklı olabilir. Bu sebebten dolayı şunuda söyleyebilriz bir rüyanın görülme vakti, şekli, hatta görüldüğü mevsim ve yine görüldüğü gün dahi çok önemlidir. Yine bu şekilde rüyalara bir iki örnek verebiliriz.
Edilen rivayete göre bir kişi Hz Ebu Bekire gelip derki ey Allah ın Resulunun halifesi ben rüyamda bana yetmiş ağaç yaprağı verildiğini gördüm nedir bunun tabiri diye sorar, Hz Ebu Bekir ise cevaben sana yetmiş değnek vurulacak der aradan bir hafta geçer ve gerçekten adama yetmilş değnek vurulur. Aradan bir yıl geçer ve aynıadam yine gelir ve yine aynı rüyayı gördüğünü halifeye bildirir ve bu sefer cevaben halife kendisine senin eline yetmişbin dirhem para geçecek der bunun karşılığında sahabe kendisine geöen yılda aynı rüyayı gördüğünü ve yetmiş değnekle tabir olduğunu ve bu şekildede vuku bulduğunu söyler ve bunun hikmeti nedir diye halifeye sorar ve halife de şu şekilde cevap verir.
Geçen yıl sen o rüyayı gördüğünde yapraklar dökülüyordu ancak bu yıl bu rüyayı gördüğünde henüz yapraklar yeni yeşeriyor o yüzden bu şekilde tabir ettim demiştir ve kısa zaman sonra sahabenin eline yetmişbin dirhem geçmiştir.
Yine başka bir örnekte ise rivayet olurki bi kadın Peygamber Efendimize gelir ve derki Ya resulullah rüyamda evimin direğini kırılmış gördüm, paygamber efendimiz ise cevaben kocanız yolculuktan dönecek demiştir ve kısa zaman sonra kocası dönmüştür.Ancak aradan bir müddet geçtikten sonra aynı kadın aynı rüya için peygamber efendimize gelir ve yine aynı rüyayı gördüğünü söyler ancak bu sefer kocası evindedir ancak bu sefer aldığı cevap eşinin öleceği şeklindedir ki kocası belili bir süre sonra vefat etmiştir. Rüya aynıdır ancak birinci rüyada kocası uzakta ikincisinde ise evdedir ve tabiri de farklıdır.
Yine bu çeşit rüyalar ile alakalı ilginç bir rüyadan daha bahsetmek isteriz. Rivayet olunduğu üzere bir kişi riya tabirleri yapan birine gelerek rüyamda incir yediğini gördüğünü söylemiştir, rüya yorumcusu ise cevaben herbir gördüğün incir için bir sopa yiyeceksin demiştir ve aynen bu şkilde olmuştur.aradan bir kaç zaman geçtikten sonra aynı rüyayı gören kişi tekrar aynı rüya tabircisine gelerek tekrar aynı rüyayı gördüğünü söylemiştir ve tabrini rica etmiştir, bu defa ise rüya yorumcusu ağızında ve vücudunda incir sayısı kadar çıban çıkacak demiştir ve bu şekilde rüya gerçek olmuştur.Daha sonrası ise yine bu şahıs aynı rüyayı tekrar görmüş ve tabir ettirmek üzere yola çıkacakken evinin önünde bir kese altın bulur, sonrasında tabircinin yanına varır ve rüyasını tekrar sorar tabirci ise yediğin incirler kadar altının olacak demiştir rüya sahibi ise bu rüyayı üçtür görüyorum ve herbirinde ayrı ayrı tabir ettiniz ve hepside aynen çıktı der bunun hikmeti nedir diye sorunca rüya yorumcusu şöyle der.
İlk gördüğünüz rüyada incir ağaçları yapraklarını dökmüştü ve sopa haline gelmişlerdi, onları yemek sopa yemek demekti, ikinci rüyanız zamanında incirler tomurcuk açmamıştı buda çıbanla tabir oldu, üçüncü rüyanıza gelince o zamanda incirler olgunlaşmıştı bende o yüzden altındır dedim ve altınla tabir ettim demiştir, rüyayı gören ise rüyanın tabirinin gerçek olduğunu evden çıkarken bulduğu altınları anlatır ve tabircide derki onlar benim kaybettiğim altınlardı sana hibe ediyorum der ve helal eder .Burada yine gördükki rüya aynı gören aynı fakat zamandan ötürü tabirler farklı olmuştur.

Rüyada Gazete Görmek ne anlama gelir ? Hemen Öğrenin !