Rüayda Kedi görmek


Rüyada görülen kedi hizmetçidir. Uğursuzluğun işaretidir. Eğer rüyada kediyi kovalıyorsanız bu iyi anlam taşır. Dişi kedi kötü bir kadını belirtir.
Bazı yorumcular kedi, rüya sahibinin ev halkından olan bir hırsızdır, dediler.
Bazen kedi, zevce için cefaya evlada, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya, vefasızlığa, boğuculuk yapmaya, göz ve kaşla işaret ederek ayıplamağa, feryat ve figan etmeye işarettir. -
Bazen da kedi, söz ve şaka yapan, manasız ve akıl dışı söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevdirmeye çalışan, bununla beraber bazı durumları dikkatten kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adamdır.
Kedi bir şahsın etrafında dolaşıp onu korumağa çalıştığı halde, o şahsa hem zararı hem de faydası dokunan bir adama yorulur.
Erkek kedi birisini ısırırsa veya tırmalarsa, o kişi hastalanır uzun süre hasta yatar.
Eğer erkek olan o kedi vahşi ve yabani ise onun rüyada ısırması daha şiddetlidir.
Isıran kedinin dişi ve ev kedisi olması rüya sahibinin rahat edeceği bir seneye işarettir.
Rüyada bir kedi sattığını gören kimse, malını infak eder. Kedi eti yediğini gören kimse, sihirbazlık öğrenir.
Kedi olduğunu gören kimse, hırsızlık ve kendisinde hayır olmayan şeylerle geçinir. Bu şahıs bir eve girdiğini görse, o eve hırsız girer. Eğer o evden bir şey almış çıktığını görse, o evden hırsız bir şey götürür.
Bir kedi ile mücadele ettiğini ve hatta kendisini tırmaladığını veya ısırdığını gören kimse, uzun bir hastalığa yakalanır. Sonra Cenabı-ı Hak (C.C.) onu kederden kurtararak ona ferahlık ve sevinç ihsan eder.
Kedi ile yaptığı mücadele ve münakaşada yenilen kimse yakalandığı hastalık, üzüntü ve kederinden acilen kurtulur. Eğer kedi kaybolursa, hastalık veya üzüntü ve kederi artar.
Kedinin fare ile veya kurdun koyunla ittifak halinde görülmesi nifak ve riyaya yorumlanır. Eğer "halk korku içinde iseler düşmanlarından emin olurlar.
Bu rüya bazen da düşmanları def etmeye yorumlanır. Bazen da kedi, evladın terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına yorumlanır.
Rüyada kedinin bir insanı tırmalaması veya kanını akıtması yahut gözünü çıkarması, düşmanlığı açık olan bir düşmandır.

Rüya ile amel edilir mi ? tıklayın öğrenin !

Diğer 'K' harfi ile başlayan Rüyalarınız için Tıklayın !