Rüya Meleğinin Gösterdiği Rüyalar


Bahse konu rüya görme şekli ise rüya meleğinin gösterdiği rüyalardır. Rüya meleğinin ismi Sıddıkun ' dur. Bu melek Allah c.c nun levh-i mahfuzunda kendisine gösterip örettiği ve ilham ettiği şeyleri rüya gören kişiye gösterip bildirmesidir. Yer yüzünde mevcut olan her şeyin bir örneğinin yada benzerinin misal aleminde de vardır.