RÜYADA ALLAH U TEALAYI BİLMEK TABİRİRÜYADA ALLAH U TEALAYI BİLMEK TABİRİ


Allah Teâlâ mağfiretinin termemiz suyu ile hatalarımızı temizlesin. O dilemedikçe bir şey olmaz. Gönül aynasına onun kerem güneşi vurmadıkça da devlet ele geçmez. O, öyle bir kudrete ve azamete sahiptir ki, onun kudret ve azameti karşısında akıllar hayretinden yerlere döşenir.

O birdir ve tektir. O'nun eşi, benzeri ve misli olma ihtimali yoktur. O'nu azamet ve
celâliyle keyfiyetsiz, benzersiz ve misilsiz olarak görmek, hayra delâlet eder. Böyle bir
rüyaya mazhar olan kimse dünyada
müjdelenir. O kişinin ahireti de selâmet ve saadettir.

Mezhep imamlarımızdan Ahmed bin Hanbel (rh.a.) Rabbini rüyada görmüş ve
Rabbine sual etmiş:
- Ey Rabbim! Has kullarını sana yakın kılan şeylerin en ha yırlısı nedir?
Ona Rabbinden şu ferman erişmiş:
- Ey Ahmed! Benim kelâmımı okumalarıdır.
- Anlayarak mı, yoksa anlamayarak mı?
- Anlayarak ve anlamayarak.

Bu hadise gösteriyor ki, büyükler ve velîler Rablerini bizim kavrayamayacağımız bir
keyfiyetle rüyada görebiliyorlar. Zaten rüya istemekle görülmez, insana gösterilir.

Rivayet edilir ki: Resûl-i Ekrem (s.a.v.) sahabilerine hitaben şöyle buyurmuşlardır:
- Sizin biriniz rüyasında gördüğü şeylerin en hayırlısı o kimsenin, Allah'ını,
Peygamberini ya da Müslüman ana ve babasını görmesidir.

Sahabiler:

- Ey Allah'ın Resulü, dediler. Bir kimse rüyasında Rabbini görür mü?
Buyurdular ki:
- Sultanı görür, Sultan da Allah Teâlâ'dır!

Bir kimse rüyada, Allah Teâlâ'nın kendisini mağfiret edeceğini ve Cennetine
koyacağını görse, bu rüya o kişinin Allah'ın murakabesi altında olduğuna ve Rabbi'nin
makamından korktuğuna delâlet eder.

Allahu Teâlâ ile arasında bir perde olduğunu görmek, büyük günah ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada Allah'ın arşını görmesi, kendisi için hayra delâlet eder. Ve yine
Rabbi ile konuştuğunu görmesi,çok çok Kur'ân okumaya delâlet eder. Çünkü Kur'ân-ı
Kerim Allah'ın kelâmıdır.

RÜYALARINIZIN DİĞER TABİRLERİ İÇİN ALFEBATİK LİSTEMİZE BUYRUN SAYFANIN SOL ALT KÖŞESİNDE ! HEMEN TIKLAYIN ANINDA ÖĞRENİN !

ÖNEMLİ:

Rüyalarınızı Yorum olarak veya e-mail yoluyla atın sizin için İslami kaynaklardan araştırıp sizlere sunalım. Aşağıdaki mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz:


VE AYRICA ‘’MERAKLIYIZ VESSELAM’’ SİTEMİZ HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR ! MERAK ETTİKLERİNİZ BİLMEDİKLERİNİZ PRATİK BİLGİLER HEPSİ BURADA ! LÜTFEN BUYRUN !