RÜYADA KERAMETVARİ BİR DURUM VEYA KERAMET GÖRMEKRÜYADA KERAMETVARİ BİR DURUM VEYA KERAMET GÖRMEK

Bir kimse rüyada başını Allahu Teâlâ'nın meshettiğini görse, bu rüya
keramete delâlet eder. Ve Rabbi o kulu kendisine yaklaştırır. Bir kimse, Allahu Teâlâ'nın bir beldeye, bir mekâna veya yüksek bir yere indiğini görse, bu rüya o beldenin
Allah'ın adaleti ile dolacağına delâlet eder. Artık o beldede hayır ve bereket çok olur.

Ayakta Allah huzurunda durduğunu ve Cenâb-ı Hakk'ın kendisine nazar ettiğini
görmek izzet ve ikbâle delâlet eder. Rüyada bir kimse Rabbi'nin "Bana gel!" hitabını duysa, bu ecelin yaklaştığına delâlet eder. Allahu Teâlâ'nın kendisini nezdi ilâhîsine alıp ikram ettiğini görmek, ahirette ilâhî rahmete ereceğine delâlet eder.

Yüce Allah'ın kendisine vaaz ettiğini görmek, Allah rızasına uygun bir işle tâbir
olunur. Allahu Teâlâ'nın kendisini hayır ile müjdelediğini görmek, çok çok sevap ve
hayra delâlet eder.

Bir kimse yüce Allah'ı bir mekânda namaz kılar görse, bu rüya, o yere rahmet ve
mağfiret geleceğine delâlet eder. Rüyada kendisini Rabbi'nin kabul ettiğini görmek, dualarının kabul edileceğine delâlet eder. Rüyada yüce Allah'ın kendisini çağırdığını ve kendisi de ona icabet ettiğini görmek, Hacc'a gitmeye delâlet eder. Rüyada Allahu Teâlâ'dan korktuğunu görmek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve rızkının genişleyeceğine delâlet eder.

Rüyada Rabbine yalvardığını, münâcât ettiğini görmek, Allah'a yakınlık ve insanlar
tarafından sevilmekle tâbir olunur. Bir kimse rüyada şeytandan Rabbine sığındığını (yani eûzübesmele) çektiğini görse, faydalı ilme ve hidayete delâlet eder. Düşmanların şerrinden emin olur. Eğer hasta ise afiyet bulur. Yine rüyada Allahu Teâlâ'ya sığınmak, hâin arkadaştan emin olmaya, pislikten temizlenmeye ve hidayete delâlet eder.

Rüyada Cenâb-ı Hakk'a gittiğini görmek, doğru yolda devam üzere olmaya delâlet
eder. Yine Hak Teâlâ hazretlerini görmek: Bütün korkulardan, kötü şeylerden, düşmanlıklardan, katilden, belâ ve kederden emin olmaya delâlet eder. Allahu Teâlâ'yi rüyada görmek, iman sahiplerine kuvvet ve berekettir.

Ibn-i Şîrîn demiştir ki:
- Rüyada Rabbini gören kimse cennetliktir. Her kim yüce Allah'ı görürse o kişi
insanları Allah yoluna sevketmek ve davet için yaratılmıştır.
Allahu Teâlâ'yı görmek yedi veçhile tâbir olunur:

1. Mağfiret,
2. Rahmet,
3. Şefkat,
4. Keramet,
5. Selâmet,
6. Tevbe
7. Tevfik...

Devlet reislerinin Cenâb-ı Hakk'ı görmesi, izzet ve ikbâle delâlet eder.. Gazilerin
görmesi, şehadet mertebesi ile tâbir olunur. Hapishanede olan birinin görmesi,
zindandan kurtulacağına delâlet eder. Fakir bir adamın Rabbi'ni rüyada görmesi, zengin olacağına delâlet eder.


RÜYALARINIZIN DİĞER TABİRLERİ İÇİN ALFEBATİK LİSTEMİZE BUYRUN SAYFANIN SOL ALT KÖŞESİNDE ! HEMEN TIKLAYIN ANINDA ÖĞRENİN !

ÖNEMLİ:

Rüyalarınızı Yorum olarak veya e-mail yoluyla atın sizin için İslami kaynaklardan araştırıp sizlere sunalım. Aşağıdaki mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz:


VE AYRICA ‘’MERAKLIYIZ VESSELAM’’ SİTEMİZ HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR ! MERAK ETTİKLERİNİZ BİLMEDİKLERİNİZ PRATİK BİLGİLER HEPSİ BURADA ! LÜTFEN BUYRUN !