Batıl Rüyalar


Batıl rüyalar çeşitli alimlere göre değişik şekillerde konuşulmuştur bazı alimler ise yedi kısıma ayırmışlardır.
A: genel olarak nefis istek ve arzularına uyularak görülen rüya şeklidir. sadece ve sadece nefsin arzularından vuku bulan rüyalar şuna benzer rüya gören rüyada kendisini sevdiği biri ile görür yada birşeyden korkmuştur onu görür, yada şöyle izah edecek ve örneklendirecek olursan karnı aç ise bir şeyler yediğini görür yada bunun tam tersini görebilir , bir başka benzetme şekli ise hasta ise ağrıları var ise kendisine eziyet edildiğini görebilir.
B:Gusul abdesti almayı gerektiren rüyalardır.
C:bazı rüyalar ise şeytan tarafından insanların korkutulması için gösterilen rüyalardır ancak insanlara hiçbir şekilde zararı yoktur.
D:Sihirbazların ve cinlerin gösterdiği rüya şekilleridir rüya gören kişiyi sıkıntıya sokar ancak rüya gören bundan gerçekte zarar görmez.
E:Şeytanın kendisinin bizzat gösterdiği rüyalardır ve bunlar rüyalardan sayılmaz.
F:İnsanın içinde bulunduğu sıkıntılardan ibaret olan rüyalardır özellikle çok yemek yiyen insanların yemek öğütülmeden uyuduğunda görülen rüyalardır, örneğin çok tatlı yediyseniz kendinizi göle dalar gibi yada akrsu yanında görebilirsiniz.
G:Rüya gören insanların  daha önceleri hayatlarından geçmiş olan olayların tekrar görülmesi gibi rüyalardır ki bu rüyalarında bir kıymeti yoktur.