İbn-i Haldun ve Rüya Tabirleri


İbni haldun yazılarında rüyalara ziyadesiyle yer vermiştir, rüyanın ruhani bişey olduğunu, uyku halinde iken insani olan ruhun mana alemine girmesi sonucunda, bilinmeyen alemden kendilerine akseden varlıkların şekil ve suretlerini anlık olarak görmesinden ibarettir demiştir. insanlar uyumadığı çağlarda kendi teninin hal ve işlerini tedbir ve idare etmekle meşkul olduğu için ruhani halini düşünemez ve bilinmeyenden kendisine verilen bilgileri unutur. Çünkü insanlar uyku durumunda iken beden ve madii şeylerle olan ilişkisini kesitiğinden dolayı, diğer ruhaniler gibi oda ruhani varlık şeklini aldığı için bilinmeyen aleme yöneldiğinde, melekleri yada diğer cisimleri görür.
İlerleyen satırlarda açıklayacağımız gibi uyku halinde iken bu durum bir anda vuku bulur.insanlar bu rahani halinde vuku bulacak olan durumlar hakkında öğrenmek istediği bilgileri öğrenir.Bundan sonra uykuda olan insan cismani haline geri döner.Ruhların bu rüyalardaki iktibası zayıf zayıf, karışık ve benzer bir halde olup, şayet hayeldeki örnek açık değil ise bu benzeme ve karışıklıktan dolayı rüya tabir edilmeye muhtaç değildir nasıl göründü ise aynı şekilde vuku bulabilir. Rüyada bu bilgilerin ve iktibaların ruhta bir anda husule gelmesi, nefsin bilkuvve ruhani olup beden ile onun duygu, his ve anlayış kabiliyetinin, nefsin gücünü tamamlayıcı olmasından ileri gelmiştir.Nefsin bedene bağlılığı bir taallukten ibaret olup vücüdu kusursuzlaştırır.Nefis bu olgunlaşmadan sonra ruhani bir varlık haline gelerek bedenin ve onun uzuvlarını kullanmadan idrak eder.
Nefis ruh halindeyken herhalde yüksek aleme mensup olan meleklerden aşağı bir derecededir.Çünkü meleklerden ve onun his ve anlayış kabiliyetleri ve başka maddi kuvvetlerle şahıslarını olgunlaştıran varlıklardan değildir . Onların tüm kusursuzlukları tabiat ve yaradılıştan gelmiştir.
Nefis tende bulunduğu müddetçe bu istidat onda mevcuttur ve özel ve umumi olarak iki kısma ayrılır. Özel olan kısmı velilerde bulunandır. Umumi olanı ise rüya görmek ve rüyada gaybi alemlerle münasebette bulunmak gibi bütün insanlarda vardır. Peygamberleri nefislerinin özlelliği beşerilikten sıyrılarak sade melekuti olmaktır. Bu halet ruhaniliğin en tepe noktasıdır. Bu istidat vahiy geldiği zamanlarda tekrar görülü ve vahiy geldiği zamanlarda tenin idrak kuvvetlerinde bunun eseri görünür.Onların tenlerinde uyku halinden çok farklı uyuklama gibi bir hal durumu olur. Uyku hali bu halin çok aşağısındadır.
Bu haletin husulunden ötürü Allah' ın elçisi '' rüya peygamberliğin 46 parçasından biridir'' demiştir rivayetlerde bu sayı 43 ve 70 gibi değişik olarakta aktarılmıştır.

Rüyada Kedi Görmek ne anlama gelir? Tıklayın !