Rüya Tabirleri ve Aristo


Aristonun rüyayı ele alan iki eserinde, rüya tamamiyle psikolojinin bir dalı yada konusu haline gelmiştir. Burada yazılanlara göre rüya kötü ruhlardan kaynaklanmaktadır.Zira onlar doğanın kötü ruhlar tarafından yönetildiğini düşünmüşlerdir.bu görüşe göre rüya bir tebliğ değildir.tanrılarla akraba gördükleri ruhların yasalarından oluştuğunu düşünmüşler ve insan uyuduğu zaman bu onun ruhsal faliyeti olarak tanımlanmıştır.
Aristo, rüya faliyetinin bir kısım özelliklerini , misal olarak uyku sırasında meydana gelen bazı uyarımların, rüya tarafından büyük uyarımlara dönüştürüldüğünü düşünmektedir ve aristo bu davranıştan yola çıkarak bir sonuca varır ki buna göre rüya, başlamakta olan bedebsel bir değişimin uyanıkken fark edilmeyen izlerini, pekala hekime gösterebilir.Aristo' dan önceki insanlar ise rüyaları rüya gören ruhun bir ürünü olarak değil ilahi bir ilham olarak düşünürlerdi. Rüyada geçen zamanın ortaya koyarken karşımıza çıkacak olan iki karşı görüşü ise bu insanlarda fark etmişti.


Rüyada Yılan Görmek ne manaya gelir ? Tıklayın Öğrenin !